Virkistysmelonta

Kiitos kaikille kauden 2017 tapahtumiin osallistujille ja vetäjille.

Virkistysjaoston puolesta
Staffan Lundström

Virkistysjaoston toimintakertomus 2017

Vuonna 2017 virkistysjaosto järjesti useita viikko- ja päivämelontoja. Viikkomelontoja oli kesä-, heinä- ja elokuussa. Syyskuussa pidettiin epävirallisia viikkomelontoja (3K –melonnat) aktiivisten jäsentemme toimesta. Päivämelonnat tapahtuivat pääosin viikonloppuisin.

Viikkomelontoja oli yhteensä 13 kertaa. Ne pidettiin pääosin keskiviikkoisin klo 18 ja 21 välisenä aikana. Yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 210 eli keskimäärin 16 osallistujaa. Viikkomelontojen vetäjinä toimivat Juha Laukkanen, Staffan Lundström, Alvar Ronkainen ja Lasse Tähtinen. Lisäksi avustamassa olivat Jarkko Jyrälä, Maija Larjanko, Anja Lammentausta, Ilona Luukko, Kari Torniainen, Raili Tähtinen ja Päivi Vaattovaara.

Epävirallisia viikkomelontoja syyskuussa veti Juha Laukkanen. Melonta aloitettiin klo 17, jotta pääosa melonnasta pystyttiin suorittamaan valoisaan aikaan. Melontoja oli 4 keskiviikkona ja osallistujia keskimäärin 4 henkilöä.

Päivämelontojen kohteina olivat Eestiluoto, Kaunissaari, Kauppatori, Suomenlinna ja Töölön-/Vanhankaupunginlahti. Osallistujien yhteenlaskettu määrä oli 43 eli keskimäärin 8 melojaa kullakin päiväretkellä. Eestiluodolle melojat veti Ilona Luukko ja Kari Torniainen, melonnan Kaunissaareen ja retken Kauppatorille johti Juha Laukkanen, Suomenlinnassa käytiin Staffan Lundströmin vetämänä ja John Ekelund melotti seuran jäseniä Töölön- sekä Vanhankaupunginlahdella. Lisäksi muutama seuran jäsen oli Helsingin Melojien vieraina kesäkuun alussa, vastavierailua ei tapahtunut, järjestelyistä vastasi Eeva Mann.

Seuramme jäsenet osallistuivat Gullö Runt - ja Tuusmelonta –tapahtumiin. Tammisaaressa kävi 5 henkilöä ja Tuusulassa 10. Heikki Nyman huolehti osallistumisen käytännön järjestelyistä.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2018

Virkistysmelontajaosto huolehtii seuramme kesän aikana järjestämistä viikkomelonnoista ja päiväretkistä. Viikkomelonnat on tarkoitettu kaikille seuramme jäsenille kokemukseen, kuntoon tai ikään katsomatta, päiväretkien vaativuustaso vaihtelee. Seuran melontakalusto ja - varusteet ovat jäsenten käytettävissä. Jaoston vetäjä koordinoi melontoja, joiden vetäjiksi kutsutaan aktiivimelojia.

Viikkomelonnat ajoittuvat kesä-elokuulle. Niiden tarkoituksena on perehdyttää uusia seuramme jäseniä harrastukseen ja lähivesiin. Niihin voidaan yhdistää tutustumista eri kohteisiin tai pientä koulutusta. Päivämelontojen tarkoituksena on tukea seuramme jäseniä melontareviirinsä laajentamisessa.

Perinteisiä melontakohteita ovat olleet Eestiluoto, Kauppatori, Suomenlinna ja Vanhankaupunginlahti. Melominen täydenkuun valossa pyritään järjestämään ohjatusti. Porukalla mennään joskus saunomaan tai lähisaareen lättyjä paistamaan.

Talvella järjestetään lumitilanteen salliessa hiihtoretki tai muu ulkoilutapahtuma.

Melontakauden suunnittelupalaveri pidetään huhti-toukokuussa ja kauden yhteenveto syys-lokakuussa. Palavereista tiedotetaan uutiskirjeellä.

Copyright 2018 Marjaniemen Melojat y